Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

Oferta Geotechniczna obsługa inwestycji

Firma prowadzi stały nadzór geotechniczny nad inwestycjami budowlanymi naszego regionu.

Oferta - Geotechniczna obsługa inwestycji

W tym zakresie wykonujemy następujące prace:

  • odbiory wykopów fundamentowych
  • odbiory odkrywek fundamentowych
  • badania nośności podłoża przy pomocy płyty dynamicznej lub płyty VSS
  • geotechniczne badania uzupełniające (sondowania, testy, odwierty itd.)
  • badania formowanych nasypów budowlanych
  • badania nasypów niekontrolowanych (niebudowlanych)

Większość prowadzonych prac jest podsumowywana w sprawozdaniach lub raportach badawczych, a doświadczony zespół geologów inżynierskich i geotechników zapewnia prawidłowe prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi pracami ziemnymi oraz pomaga w rozwiązywaniu niejednokrotnie trudnych i nietypowych zagadnień spotykanych na placach budowy.

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82