Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

Dotacje unijne

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo zakupiło innowacyjne urządzenie wiertnicze dzięki realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

Dotacje unijne

  • Hasło programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
  • Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia wiertniczego
  • Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "GEOBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34
  • Całkowita wartość projektu: 1 268 800.00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 624 000.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82