Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

O firmie

Firma P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o. w Katowicach powstała w 1988 r. jako pierwsza z istniejących spółek z o.o. na Górnym Śląsku z kapitałem prywatnym.

Jest ona jedną z najbardziej znanych marek w regionie w branży geologicznej i geotechnicznej.

Podstawowym zakresem naszej działalności są badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa.Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych, dokumentacji i opinii geotechnicznych oraz geofizycznych, ekspertyz geologiczno-górniczych oraz opracowań dotyczących skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Do tej pory wykonaliśmy kilka tysięcy tego typu opracowań co stawia nas w czołówce firm geologicznych w kraju.

Trzon przedsiębiorstwa stanowi grupa doświadczonych specjalistów posiadających stosowne uprawnienia branżowe. Jesteśmy prekursorami stosowania nowatorskich metod badawczych w Polsce. Firma specjalizuje się w niekonwencjonalnych technikach badań podłoża gruntowego.

Posiadamy własne, profesjonalnie wyposażone laboratorium mechaniki gruntów oraz nowoczesny park maszynowy. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia spełniają najwyższe międzynarodowe kryteria jakościowe.

Jakość badań przeprowadzanych przez naszą firmę została potwierdzona prestiżowym certyfikatem nr 0010 Polskiego Komitetu Geotechniki, zrzeszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej - The International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) – wyznaczającym standardy w nowoczesnych badaniach gruntów.

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82