Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

Oferta Badania geośrodowiskowe

Od samego początku działalności, przedsiębiorstwo nasze zajmowało się badaniami związanymi z zanieczyszczeniami środowiska gruntowo – wodnego. Jako jedna z pierwszych i nielicznych w naszym kraju firm począwszy od końca lat 80-tych wykonywaliśmy opracowania dla dużych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne w tym powodować jego zanieczyszczenie takich jak składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych największych miast naszej aglomeracji.

Oferta - badania geośrodowiskowe

Ponadto byliśmy niejako prekursorami wykonywania opracowań dla nowo powstających komercyjnych stacji paliw, a nasze dokumentacje stały się wyznacznikiem dla wykonywania tego typu opracowań przez inne przedsiębiorstwa z branży. Dzięki dotacjom unijnym powiększyliśmy swój zakres prac o wykonywanie pomiarów i poborów prób najwyższej jakości do badań geochemicznych oraz prowadzenia prac związanych z ochroną środowiska i rekultywacją.

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82