Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

Oferta Badania laboratoryjne

Już od początku swojej działalności nasze przedsiębiorstwo kładło największy nacisk na uzyskanie jak najdokładniejszych i jak najbardziej reprezentatywnych wyników wykonywanych badań geotechnicznych i geologicznych. Aby temu sprostać już na początku lat 90-tych w strukturze naszej firmy utworzono Laboratorium Mechaniki Gruntów.

Oferta - badania laboratoryjne

W przeciągu ponad 20 lat jego działalności oraz na skutek stałej modernizacji i zakupom sprzętu badawczego możemy się poszczycić obecnie jednym z najlepiej wyposażonych komercyjnych laboratoriów tego typu w Polsce. Posiadany przez nas sprzęt zapewnia najwyższą jakość wykonywanych oznaczeń. Poniżej przedstawiamy skróconą ofertę naszego laboratorium w którym dla celów naszych opracowań oznaczamy:

 • rodzaj i stan gruntu metodą makroskopową,
 • wilgotność naturalną,
 • granice Atteberga,
 • skład granulometryczny (analiza sitowa i areometryczna lub pipetowa),
 • zawartość frakcji pyłowej i iłowej metodą wagi sedymentacyjnej Sartorius,
 • zawartość części organicznych,
 • zawartość węglanów,
 • gęstość objętościową,
 • gęstość właściwą szkieletu gruntowego,
 • wskaźnik pęcznienie i ciśnienie pęcznienia,
 • wskaźnik pęcznienia swobodnego,
 • wskaźnik osiadania zapadowego,
 • wskaźnika porowatości,
 • edometryczne moduły ściśliwości,
 • kąt tarcia wewnętrznego i spójność w aparatach trójosiowego ściskania i bezpośredniego ścinania
 • wytrzymałość na ściskanie skał,
 • kapilarność bierną,
 • stopień plastyczności stożkiem opadowym Geonor,
 • stopień plastyczności stożkami Wasiliewa,
 • stopień plastyczności penetrometrami tłoczkowymi PP,
 • wytrzymałości na ścinanie ścinarką obrotową VT,
 • współczynnik filtracji przy stałym lub zmiennym spadku hydraulicznym,
 • szybkość rozmakania

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82